Pages

Tuesday, October 11, 2011

“စစ္အစိုးရတျဖစ္လဲ ၾက့ံဖြံ႔အစိုးရရဲ႕ ေဇာက္နက္တဲ့ စေကာနဲ႔ကၽြႏု္ပ္တို႔၏..”

ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာက အခုျပည္တြင္းကႏိုင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕ပါတီ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ျပည္ပက ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သံုး သပ္သူ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတာ၀န္ရွိသူ တခ်ဳိ႕(ျပည္ပမွာေတာ့ အေတာ္နည္းပါေသးတယ္) က အရပ္သားအစိုးရသစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမတႀကီး၊ တခ်ဳိ႕ဆို ဒီမိုကေရစီအစိုးရလို႔ေတာင္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲ ေျပာဆိုလာတာ ၾကားေနရပါတယ္။ စစ္အစိုးရက ျပည္သူလူထုေတြ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းႀကီးဒဏ္ေၾကာင့္ အတိဒုကၡ အႀကီးအက်ယ္ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အတင္းအ တည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ဘာအခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားသူေတြအားလံုး သိၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပခဲ့တဲ့၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆို တာမွာလည္း စစ္အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာစစ္တပ္ အမတ္ ၂၅% နဲ႔တင္မခိုင္မွာစိုးတဲ့အတြက္ သူတို႔လက္ကိုင္ဒုတ္ ၾက့ံ ဖြံ႔ပါတီအမတ္ေတြ အႏိုင္ရေအာင္ဘယ္လို မတရားလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုလည္း ျမင္သာထင္ရွားေတြ႔ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရပါတယ္ဆိုၿပီး စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ အရပ္၀တ္လဲ၀တ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ မွဴးခ်ဳပ္။ မွဴး ႀကီးတျဖစ္လဲ ေခါင္းေပါင္းစြပ္ သမတနဲ႔၀န္ႀကီးေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ပါေနတယ္၊ ေနရာယူထားတယ္ ဆိုတာလည္း စာရင္းအတိအက် ေဖာ္ျပထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ သမတ က အစ သမတရံုး၀န္ႀကီးအထိ ၀န္ ႀကီးဌာန ၃၃ ခုမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ က ၂၈ ေယာက္ ပါ၀င္ေနရာယူထားပါတယ္။
ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာက အခုျပည္တြင္းကႏိုင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕ပါတီ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ျပည္ပက ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သံုး သပ္သူ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတာ၀န္ရွိသူ တခ်ဳိ႕(ျပည္ပမွာေတာ့ အေတာ္နည္းပါေသးတယ္) က အရပ္သားအစိုးရသစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမတႀကီး၊ တခ်ဳိ႕ဆို ဒီမိုကေရစီအစိုးရလို႔ေတာင္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲ ေျပာဆိုလာတာ ၾကားေနရပါတယ္။ စစ္အစိုးရက ျပည္သူလူထုေတြ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းႀကီးဒဏ္ေၾကာင့္ အတိဒုကၡ အႀကီးအက်ယ္ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အတင္းအ တည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ဘာအခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားသူေတြအားလံုး သိၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပခဲ့တဲ့၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆို တာမွာလည္း စစ္အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာစစ္တပ္ အမတ္ ၂၅% နဲ႔တင္မခိုင္မွာစိုးတဲ့အတြက္ သူတို႔လက္ကိုင္ဒုတ္ ၾက့ံ ဖြံ႔ပါတီအမတ္ေတြ အႏိုင္ရေအာင္ဘယ္လို မတရားလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုလည္း ျမင္သာထင္ရွားေတြ႔ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရပါတယ္ဆိုၿပီး စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ အရပ္၀တ္လဲ၀တ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ မွဴးခ်ဳပ္။ မွဴး ႀကီးတျဖစ္လဲ ေခါင္းေပါင္းစြပ္ သမတနဲ႔၀န္ႀကီးေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ပါေနတယ္၊ ေနရာယူထားတယ္ ဆိုတာလည္း စာရင္းအတိအက် ေဖာ္ျပထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ သမတ က အစ သမတရံုး၀န္ႀကီးအထိ ၀န္ ႀကီးဌာန ၃၃ ခုမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ က ၂၈ ေယာက္ ပါ၀င္ေနရာယူထားပါတယ္။
တက္လာၿပီးကတည္းက ျပည္သူလူထုေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို စတိသေဘာ ေလာက္နဲ႔ အရပ္ရပ္ၾကားလို႔မွမသင့္ေတာ္တဲ့ တႏွစ္ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့တဲ့ အမိန္႔ပဲထုတ္ေပးခဲ့တာ၊ နယ္စပ္ေဒသတ ေလွ်ာက္မွာ ျပန္ေတာက္ေလာင္လာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးကုိ ရပ္စဲပစ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ရႏိုင္ရဲ႕နဲ႔ မရပ္ဆိုင္းဘဲ အျပတ္ေျခမႈန္းေရးလုပ္ဖို႔ ရာဇသံေပးႀကိဳးစားခဲ့တာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြကို တၿပိဳင္နက္ထဲ စစ္ မ်က္ႏွာမဖြင့္ႏိုင္လို႔ တခ်ဳိ႕ကိုခြဲျခားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရမဟုတ္ဘဲ အပစ္ရပ္ယာယီၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြကို ေျခမႈန္းေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားေနတာေတြကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ ေနရပါ တယ္။
ျပည္သူလူထုေတြေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးလိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပါတီတခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စလွယ္ တခ်ဳိ႕က ျပည္သူ လူထုေတြ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို လိုက္ေလွ်ာခြင့္ျပဳေပးဖို႔ တင္ျပလာတဲ့အဆိုေတြျဖစ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းလြတ္ လပ္ခြင့္ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳေနတဲ့ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈ ဥပ ေဒ ပုဒ္မ ၅ဃ၊ ၅ည နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ပုဒ္မေတြကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ကိစၥ၊ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ လယ္သမားသမဂၢေတြ တရား ၀င္ ထူေထာင္ခြင့္ေပးဖို႔ ကိစၥေတြကိုဘာတခုမွ လိုက္ေလွ်ာခြင့္ျပဳခဲ့တာ မရွိပါဘူး။ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြကိုပယ္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာကို ၀န္ႀကီးဆိုသူက ေမာက္ေမာက္မာမာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို မေလးမစားတုန္႔ ျပန္ခဲ့တာ။ (ေနာက္ပိုင္း ျပည္သူလူထုက အံုႂကြလာႏိုင္တာကို ေတြ႔လာလို႔ မတတ္သာလို႔ ရပ္ဆိုင္းေပးပါမယ္လို႔ ေျပာလာ တာပါ။) လယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကို စစ္တပ္က သိမ္းယူတဲ့ကိစၥေတြဟာ မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဆိုသူက ျပည္သူလူထုကို မေထမဲ့ျမင္ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခဲ့တာေတ၊ြ ဒီကေန႔ထိ စစ္တပ္နဲ႔ သူ႔လက္ေ၀ခံ ကုမၸဏီေတြက ျပည္သူလူထုရဲ႕ေျမယာေတြ၊ အိမ္ျခံေျမေတြ၊ လူေနရပ္ရြာ ေနရာေတြကို ဖယ္ရွားခိုင္းေနတာ၊ သိမ္းယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ၊ ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြကို ရဲနဲ႔ေပါင္းၿပီး မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ေထာင္ခ်ေနတာေတြဟာ ၾက့ံဖြံ႔ အစိုးရရဲ႕ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မယ့္ လကၡဏာေတြပါလား။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေတြ႔ေနရပါၿပီ။ဦး(ဗိုလ္)သိန္္းစိန္အစိုးရဟာ တကယ္ပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ သူ လူထုရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ေစတနာရွိပါတယ္လို႔ တစာစာ ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုေနၾကသူေတြက တ ကယ္ပဲ ယံုၾကည္ေနၾကပါသလား။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာရာမွာ ကိုယ္ကခ်ည္း လိုခ်င္လို႔မရဘူး ေပးသင့္တာေတြကို လည္းေပးရမယ္လို႔ ယံုၾကည္သူေတြ၊ ေျပာေနသူေတြ အေနနဲ႔အေရခြံလဲ စစ္အစိုးရ ရုပ္ေသးအစိုးရက ျပည္သူလူထုေတြ လိုလားေတာင့္တ ေတာင္းဆိုေနၾကတာေတြကို ဘာေတြမ်ား ေပးခဲ့ၿပီးသြားပါၿပီလဲ။ ျပည္သူလူထုဘက္ကေရာ ဘာေတြ မ်ား ထပ္ေပးစရာရွိပါေသးသလဲ။ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြကိုသာ တခုၿပီးတခု ေတာင္းဆိုေနတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကေတာ့ ဘ၀ေတြ အသက္ေသြးေခၽြးေတြကေတာ့ ခုထိေပးေနရဆဲပါ။
အေရခြံလဲအစိုးရဟာ သူတို႔အာဏာဆက္တည္ျမဲေရးအတြက္ မေျပာင္းမျဖစ္ေျပာင္းေပးရမယ့္ အရာတခ်ဳိ႕ကိုပဲ ေျပာင္း ေပးေနတာပါ။ ခုဘယ္အေၾကာင္းပဲေျပာေျပာ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္ဖို႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကျဖစ္ဖို႔ တြင္တြင္ေျပာေနတာ ၾကားေနရပါတယ္။ ဘယ္ဥပေဒပါလဲ ၂၀၀၈ စစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ။ အားလံုးကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္ ၀င္ ေရာက္ေရး ဆြဲသြင္းေနတာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးခ်င္ေဆြးေႏြး။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး လုပ္ခ်င္လုပ္ခ်င္၊ ျပည္သူလူထု ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးဘယ္အခြင့္အေရးကိုပဲ လိုခ်င္လိုခ်င္ ၂၀၀ဂ ဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႕ ေဘာင္အတြင္းကသာ သြားၾကရပါလိမ့္ မယ္။၂၀၀၈ ခုစစ္ဖြဲ႔စည္းပံုဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းေတြ၊ အေျခခံမူေတြနဲ႔ မကိုက္ညီလို႔က္မခံႏိုင္ပါဘူးလို႔ ျငင္း ဆိုခဲ့ၾကသူေတြအေနနဲ႔ အခုကိုက္ညီသြားၿပီလို႔ ယံုၾကည္ၾကလို႔ တူညီတာေတြတြဲလုပ္ၾကဖိို႔၊ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ ထမ္း ေဆာင္ေပးၾကဖို႔ ျပည္သူလူထုကို ေျပာေနတာပါလား။ စဥ္းစားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ အကုန္လံုးေတာ့ မရႏိုင္ေသးဘူး ရသ ေလာက္ပဲ အရင္ယူသင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကရင္လည္း စကတည္းက ဘာျဖစ္လို႔ လက္မခံခဲ့ၾကတာပါလဲ။ ခုမွ တပ္မ ေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားမွန္ ေစတနာမွန္ကို သိလာၾကတာပါလား။ အခ်ိန္ေတြက ႏွေမ်ာစရာေကာင္းပါတယ္။
ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးရဲ႕ စိတ္ဆႏၵကိုေဖာ္ထုတ္ျပသၾကတာကို စစ္အာဏာရွင္အစိုးရက ရက္ရက္စက္ စက္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းလို႔ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေအာင့္ေမ့ဖြယ္ ဂုဏ္ျပဳဖြယ္ရာေန႔ေတြ အခန္းအနားေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ၾကရင္ စစ္အစိုးရျငိဳျငင္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးေတြ ေႏွာင့္ေႏွးသြားႏိုင္တယ္။ ေမ့လိုက္ၾကပါ။ မလုပ္သင့္ပါဘူးလို႔ ေျပာသူေတြေတာင္ရွိလာတာ ေတြ႔ျမင္လာရပါၿပီ။ အဲဒီေန႔ေတြဟာ တကယ္မျဖစ္ခဲ့တဲ့ေန႔ေတြပါလား။ ေမ႕ေမ႕ေပ်ာက္ ေပ်ာက္လုပ္ပစ္သင့္တဲ့ေန႔ေတြပါလား။ ျပည္သူလူထုဘက္က မွားခဲ့ၾကတာပါလား။ မွန္ကန္ခဲ့လို႔ သတိရၾကဖို႔ ဂုဏ္ျပဳၾက ဖို႔ၾကိဳးစားၾကသူေတြက သူတို႔ဆႏၵကုိ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ထုတ္ေဖာ္ျပသၾကလို႔ အေရခြံလဲအစိုးရက ေတြကဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ေရာ အဲဒီအစိုးရရဲ႕စိတ္ေစတနာက ဘာပါလဲ။ အဲဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ ျပည္သူလူထုကသူတို႔ရဲ႕ဆႏၵေတြကိုေဖာ္ထုတ္ျပသတာမ်ဳိးမလုပ္ပဲ အေရခြံလဲအစိုးရက သူ႕စိတ္ဆႏၵ ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ေပးလာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတာေတြကို ျငိမ္ျငိမ္ေလး ထိုင္ေစာင့္ၾကရမွာပါလား။
စစ္အစိုးရရဲ႕ လူမဆံတဲ့အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြ ရဲ႕ဘ၀ကို စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြ ဟိုတယ္မွာ တည္းခိုေနထိုင္ေနၾကရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈမ်ဳိးစံု၊ မတရားမႈမ်ဳိးစံုကို အနက္ရွိဳင္းဆံုးဆင္းရဲတြင္းထဲမွာ ခံစားေနရတဲ့ျပည္သူေတြဟာ ဇိမ္ခံအိမ္ႀကီးေတြမွာ ေနထိုင္ေနၾက၊ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ေတြကို စားေနၾကရတာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုတာ အားလံုးသိၾကပါတယ္။ သူတို႔အ တြက္ အခ်ိန္ဟာ ေသေရးရွင္ေရးပါ။ စစ္အစိုးရက သူတို႔ အာဏာတည္ျမဲေရးတည္ေဆာက္ရာမွာ နည္းပရိရာယ္ေပါင္းစံု သံုးေနပါတယ္။ သူတို႔အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမယ္ ဆိုတာကို မဟာဗ်ဴဟာ စနစ္တက်ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ခုအေရခြံလဲအစိုးရ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြဟာ သူတို႔ကိုင္စြဲ ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူအတိုင္းပါ။ တခ်ဳိ႕အေျခေန ေတြမွာ မီးစင္ၾကည့္ကတဲ့ နည္းပရိယာယ္ကို သံုးခဲ့သလို အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြကို အားနည္းျပန္႔က်ဲ သြားေစတဲ့နည္း ေတြကိုသံုးေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ သူတို႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာအတိုင္း၊ မူအတိုင္း ပါ။

က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေနၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြနဲ႔ ျပည္ သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး ေတာ္လွန္ေရးသတိ အျမဲရွိၾကဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္အစိုးရ ေျခာက္တိုင္းမေၾကာက္၊ ေခ်ာ့တိုင္း မေပ်ာ့ၾကဖို႔၊ ေဖာက္ျပန္ေရးသမား လူထုသစၥာေဖာက္ေတြကို သတိထား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ၿပီး မိမိတို႔လိုလားတဲ့ ဒီမိုက ေရစီေရး လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြရရွိဖို႔ သံုးစြဲလို႔ရႏိုင္သမွ် ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာအားလံုးကို ကိုယ္အားသန္ ယံု ၾကည္ရာ နည္းလမ္းအရ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ၾကဖို႔ ပါပဲ။

စိုးေနလင္း